• Bazë e prodhimit të kompanisë Ferplast është :
  • 1. Tuba të kanalizmit - sistemi i korriguar dhe Krah Pipe nga Ø 110 deri Ø 2000 .
  • 2. Tuba të ujësjellësit nga Ø20 deri Ø630 me presione PN 6, PN10 , PN16, PN20 , PN 25 dhe Pn32. 3. Tuba drenazhimi Ø110 deri Ø 160
  • 4. Tuba për kabllo elektrike Ø 40 deri Ø 160
  • 5. Tuba kanalizimi shtëpiak PP-H nga Ø 50 deri Ø 160
  • 6. Tuba per kanalizim nga PVC Ø 110 deri Ø 315
  • Për nga kualiteti kompania Ferplast ka arritur standardet më të larta Europiane ku si garancion i kësaj është:
  • 1. Laboratori i mbrendshëm i FERPLAST-it
  • 2. Çerftifikimi me ISO 9001-2008 dhe ISO 14001-2004 të çertifikuara nga QEC - Angli 3. Çertifikim nga “RESEARCH INSTITUTE BUILDING MATERIALS”- Bullgari
  •  
0f1suj9g3wwbq7tk122o0upynf4gcu

Jemi duke punuar ne faqe