Bazë e prodhimit të kompanisë Ferplast është :

  1. Tuba të kanalizmit - sistemi i korriguar dhe Krah Pipe nga Ø 110 deri Ø 2000
  2. Tuba të ujësjellësit nga Ø20 deri Ø630 me presione PN 6, PN10 , PN16, PN20 , PN 25 dhe Pn32. 3. Tuba drenazhimi Ø110 deri Ø 160
  3. Tuba për kabllo elektrike Ø 40 deri Ø 160
  4. Tuba kanalizimi shtëpiak PP-H nga Ø 50 deri Ø 160
  5. Tuba per kanalizim nga PVC Ø 110 deri Ø 315

Për nga kualiteti kompania Ferplast ka arritur standardet më të larta Europiane ku si garancion i kësaj është:

  1. Laboratori i mbrendshëm i FERPLAST-it
  2. Çerftifikimi me ISO 9001-2008 dhe ISO 14001-2004 të çertifikuara nga QEC - Angli 3. Çertifikim nga “RESEARCH INSTITUTE BUILDING MATERIALS”- Bullgari

Katalogu